32 വര്‍ഷമായി നാട്ടില്‍ പോകാതെ മക്കളെ സ്കൂളില്‍ വിടാനാകാതെ ഒരു കുടുംബം Gulf round Up 6 JUL 2018

Duration - 9min 12sec
Added On- 2018 July 06
Uploaded By- asianetnews
Views- 338683
Likes- 3556  | Dislikes- 181


ASIANET NEWS LIVE TV | Latest Malayalam News | Kerala News | ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്  ലൈവ്
Asianet News Live Tv Latest Malayalam News Kerala News ...
38  വർഷത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് അവർ വെളിച്ചം കണ്ടത് ഇങ്ങനെ
38 വർഷത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിന...
One Family in One Flat for 37 Years in Sharjah, UAE.
One Family In One Flat For 37 Years In Sharjah Uae. Vijayans...
Missing Brother found after 16 years of searching | Gulf Round up 3 Aug 2017
Missing Brother Found After 16 Years Of Searching Gulf Roun...
Veruthe Alla Bharya Season 3 | Episode 6- Part 3 Mazhavil Manorama
Veruthe Alla Bharya Season 3 Episode 6- Part 3 Mazhavil Man...
Weekend Arabia | പ്രവാസലോകത്തെ അത്ഭുദ കല്യാണ മുഹൂർത്തം (Epi261 Part3)
Weekend Arabia പ്രവാസലോകത്തെ അ...