പ്രവാസികൾക്ക് കനത്ത ജാഗ്രത ഗൾഫിൽ ഇത് കഴിച്ച 2870 പ്രവാസികൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽGULF NEWS

Duration - 49sec
Added On- 2018 July 09
Uploaded By- E Journalist
Views- 8727
Likes- 17  | Dislikes- 4


യതി സത്യമെന്നു ഗവേഷകർ.കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തു വിട്ടു!!!!
യതി സത്യമെന്നു ഗവേഷകർ....
കഞ്ചാവടിച്ച് ആശാൻ നേരെ പോയത് സിംഹ കൂട്ടിലേക്ക്‌ പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് നോക്കൂ...
കഞ്ചാവടിച്ച് ആശാൻ നേര...
കേരളത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നത് വനത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുത പെൺകുട്ടിയേ കിട്ടി പകുതി  മനുഷ്യരൂപം |SHOCK NEWS
കേരളത്തെ ഞെട്ടിക്കുന...
അമേരിക്കൻ പട്ടാളം വരെ പേടിച്ചു വിറച്ച സംഭവം....  | US ARMY |Flipkart/Amazon | bitcoin business
അമേരിക്കൻ പട്ടാളം വരെ ...
പ്രവാസികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക് - യുവാവ് തന്റെ ദുരനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നു | Malayalam Gulf News
പ്രവാസികളുടെ ശ്രദ്ധക...
മൊബൈലിൽനിന്ന് അശ്ലീലം കാണുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക , പണി വരുന്നുണ്ട്‌
മൊബൈലിൽനിന്ന് അശ്ലീല...